Prijzen

Alle massages:

behandeling – 60 minuten: 50 euro
behandeling aan huis – 60 minuten: 60 euro

Babymassage aan huis: 30 euro

Kadobonnen zijn verkrijgbaar.

Plaats: in mijn praktijk in Neck/Amsterdam of aan huis

Vergoeding door zorgverzekeraars

Afhankelijk van hoe u aanvullend verzekerd bent bij uw ziektekostenverzekeraar voor alternatieve geneeswijzen worden de voetreflex-behandelingen geheel dan wel gedeeltelijk vergoed. Zie http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/reflexzonetherapie. Aanvullende informatie: Kamer van Koophandel no 59877391; Agb-codes zijn op aanvraag te verkrijgen.

Ik ben gediplomeerd hbo voetreflextherapeute en aangesloten bij de beroepsvereninging  VNRT (Vereniging Nederlandse VoetreflexTherapeuten) en bij de RBCZ (Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg)

BEROEPSVERENIGING

  1. Natuurgeneeskundig Reflexzone Therapeuten welke zijn aangesloten bij de Vereniging voor Nederlandse Reflexzonetherapeuten (VNRT) hebben een opleiding op HBO-niveau voor wat betreft medische kennis en vakkennis.
  2. De Natuurgeneeskundige Reflexzone Therapeut is gebonden aan regels. Deze regels zijn door de Beroepsvereniging in de reglementen van de vereniging vastgelegd. Daarnaast zijn deze regels door de wetgever vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Genoemde documenten zijn in de praktijk aanwezig en kunnen, indien gewenst, te allen tijde worden ingezien.
  3. De therapeut en de cliënt zijn verplicht zich te houden aan de afspraken in de hierboven genoemde stukken.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  1. De therapeut voldoet aan de eisen die de AVG stelt.
  2. Bij het gebruik maken van digitale dossiers is de computer beveiligd met een wachtwoord dat alleen bij de therapeut bekend is.
  3. Bij het gebruik maken van papieren dossiers zijn de dossiers opgeborgen in een afsluitbare kast.

Afbeeldingsresultaat voor vnrt logo                                                Afbeeldingsresultaat voor vnrt logo

Comments are closed.